Gesällbrev - Väskmakaryrket

Gesällbrev väskmakare


Detta är min väg till gesällbrev inom Väskmakaryrket, då som den första väskmakargesällen på 17 år.


Jag tog mitt gesällbrev som väskmakare 2022. Då hade jag redan varit verksam i branschen i ca 15 år, men det var då pusselbitarna föll på plats. Som väskmakare skulle man då göra tre saker: En hård väska, en mjuk väska samt en smålädervara. Så det är väldigt tidskrävande, inte minst eftersom jag ville lägga mig på en så pass hög nivå som jag gjorde. Och det var det värt! Som en fin bonus fick jag äran att hålla gesällernas tacktal under Gesäll- och Mästarbrevsgalan i Blåhallen. Jag var dessutom en av de få som stolt fick vara med på utställningen under kvällen.


Jag valde att göra två traditionella väskor för att visa på det traditionella hantverket, en attachéväska och en jaktväska, och som smålädervara gjorde jag en necessär med modernare tekniker. Allt med svenskt vegetabilgarvat läder, med detaljer av laxskinn från ett litet hantverksgarveri i Stockholms skärgård, som garvar enligt de gamla traditionerna.


Alla väskor går i samma anda vad gäller materialval, naturfärgade sömmar och mörkbruna kanter. Jag har försökt hålla en röd tråd genom dem alla tre.

Vad är gesällbrev, och vad innebär det?

 

”Gesällprovet är ett yrkesprov som ska vara av sådan art att det efter genomförd granskning visar om den prövande är väl insatt i yrket och har de kunskaper, kompetenser och färdigheter som krävs för att kunna utföra de i yrket förekommande arbetsuppgifterna.”


Gesällprov kan avläggas efter minst 4500 dokumenterade timmar i yrket. Antingen i utbildning eller på av branschen validerad arbetsplats.

Provet bestod i att skapa en hård väska, en mjuk väska och en produkt som klassas som smålädervara. Arbetet granskades av

SBO-Sadelmakarnas Branschorganisation.


Bedömningen gjordes på dessa områden: 

 • Formgivning (form och funktion) 
 • Malltillverkning 
 • Tillskärning 
 • Handsömnad 
 • Kantskärning 
 • Räffling 
 • Skiftning 
 • Kantputsning 
 • Tillverkning av handtag och handtagsfästen  
 • Kantning, invikt kant  
 • Nitning 
 • Inredning och foder 
 • Tillverkning av stommar, ramar och byglar 
 • Kedersöm 
 • Maskinsömnad

Gesällprov inom Väskmakaryrket

- Attachéväska, jaktväska och necessär


Gesällbrev

- Gesällbrevsutdelning i Blåhallen