Gesällbrev - Väskmakaryrket

Gesällbrev väskmakare

Attachéväskan har jag valt att göra i klassisk modell. Utmaningen ligger i att göra allting själv, även stomme och stålramar. Och jag visste första gången jag såg en dylik väska, att det var vad jag ville gå upp med i gesällprovet.


Fodret är av klassisk svinspalt. Och som en liten krydda har jag detaljer av laxskinn. Den är helt handsydd.

Gesällprov inom Väskmakaryrket

- Attachéväskan blir till